This project is read-only.

Error at EndSession

Jun 29, 2016 at 10:36 AM
I have an error when stopping RdpSession:
Nazwa aplikacji powodującej błąd: mstsc.exe, wersja: 10.0.10586.0, sygnatura czasowa: 0x5632d1d8
Nazwa modułu powodującego błąd: KERNELBASE.dll, wersja: 10.0.10586.306, sygnatura czasowa: 0x571af331
Kod wyjątku: 0xe0434352
Przesunięcie błędu: 0x0000000000071f28
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x4620
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d1d1e7b8e411ac
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\WINDOWS\system32\KERNELBASE.dll
Identyfikator raportu: fc56b7d9-b42a-4f21-9a63-5d3e0b57bc10
Pełna nazwa pakietu powodującego błąd:
Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd:

any ideas ?
Jun 29, 2016 at 6:17 PM
A dziala wcześniej Twoj kod plugina? Jesli nie to moze oznaczac ze nie masz kompatybilnego frameworka zainsalowanego
Jun 29, 2016 at 6:54 PM
Tak jak pisałem w mailu - już wszystko jest OK. Wielkie dzięki.